Igensättning i pumpstation

En ungersk kunds pumpstationer var ständigt igensatta på grund av avloppsvatten som innehöll mycket fibrösa material. Detta orsakade många processfel och höga underhålls- och energikostnader.

Entreprenad
Verbis

Tsurumi support
Bedömning av igensättningsorsaken och identifiering av möjliga lösningar.

Problem

Avloppsvatten bär ofta med sig fasta och- eller andra fibrösa material. Kunden driver många avloppsstationer i Ungern. Tidigare använde de pumpar från en annan tillverkare, dessa avloppspumpar blev igensatta på grund av mycket högt innehåll av fasta ämnen och fibrösa material, och de behövde tas isär för rengöring vanligtvis flera gånger om dagen. Pumpning av den här typen av avloppsvatten kräver användning av pumpar med skärmekanism. Skärande pumpar från andra tillverkare misslyckades med sin uppgift och demonterades slutligen efter en månad, tack vare den extremt stora mängden långfibrösa material.

Lösning

Verbis Kft. erbjöd en sex månader lång provperiod för användningen av Tsurumi-pumpar. Genom användningen av pumptypen 100C42.2 med en skärmekanism garanterades stoppfri pumpning. Pumparna installerades med hjälp av lokalt producerade specialadapter för styrskenor, så ingen modifiering utfördes. Projektet hade passerat en fem månader lång testperiod utan någon igensättning, vilket sparade en betydande summa pengar för kunden. Dessutom minskades energiförbrukningen med 15%, tack vare den stoppfria driften.

Specifikation C


Vid användning i slitande och i korrosiv miljö kommer naturligtvis ett kraftigare slitage och viss försämring att inträffa i vissa komponenter. Med avseende på ovanstående tillämpning kan slitage och försämring huvudsakligen inträffa i impellern, omröraren, sugplattan, axelhylsan, oljeringen, mekaniska tätningen, pumphuset, silen, motorhuset och utloppet. Beroende på arbetsförhållandena kan livslängden för dessa delar variera betydligt och kan vara kortare än garantiperioden.

I detta avseende, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi även skickar till dig per post vid begäran.