Tsurumi i fängelse för livet

Bilder

I ett fängelse använde intagna medvetet toaletterna på ett felaktigt sätt för att blockera pumpen i det lokala pumpsumpen och irritera fängelsevakterna.

Entreprenad
Vedir Impex

Tsurumi support
Bedömning av situationen, service på plats och installation av en långsiktig fungerande lösning.

Problem

I en serbisk fångvårdsanläggning var den lokala avloppsreningen ständigt ur funktion på grund av blockeringar. Dessutom måste avloppspumparna servas och bytas ut många gånger eftersom den kontinuerliga igensättningen skadade de ursprungligen installerade avloppspumparna från en annan tillverkare. Tydligen blockerade fångarna toaletterna med flit eftersom pumpsumpen var belägen nära fängelsevaktens kontor och orsakade mycket dålig lukt där.

Lösning

När det gäller igensättning rekommenderar Tsurumi sin "problemlösare", C-serien. C-serien är utrustad med en intelligent skärfunktion som gör att den kan hantera olika ämnen som vanliga malpumpar skulle ha svårt med. Verdir Impex installerade en C-serie pump som servades för första gången efter tre år, medan de tidigare installerade pumparna inte ens kunde köras i längre än tre veckor. Detta resultat har varit mycket bra för vakterna och inte lika bra för fångarna ;)

Specifikation C


Vid användning i slitande och i korrosiv miljö kommer naturligtvis ett kraftigare slitage och viss försämring att inträffa i vissa komponenter. Med avseende på ovanstående tillämpning kan slitage och försämring huvudsakligen inträffa i impellern, omröraren, sugplattan, axelhylsan, oljeringen, mekaniska tätningen, pumphuset, silen, motorhuset och utloppet. Beroende på arbetsförhållandena kan livslängden för dessa delar variera betydligt och kan vara kortare än garantiperioden.

I detta avseende, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi även skickar till dig per post vid begäran.