Borttagning av ankväxt

Avlägsnande av ankväxter från det lokala dricksvattenmagasinet. Vattenmagasinet används som en reservvattenlagring i händelse av brand, därför måste vattnet vara fritt från föroreningar så att högtrycksbrandsläckningspumparna inte skadas om magasinet skulle behövas i nödsituationer. Under sommaren växer det mycket ankväxter i det stående vattnet, detta hindrar utbytet av syre och förtränger djur och andra växter och för att förebygga det så suger man bort ankväxterna. Magasinet har en yta på cirka 500 m².

Entreprenad
PLA Pumpen und Anlagenbau GmbH

Tsurumi support
Lösningsskapande, produktval och installation i samarbete med partner.

Problem

Ankväxter ansamlades på en brandskyddsdamm under sommaren och gjorde den därmed obrukbar. Konventionell borttagning med grävmaskiner och annan utrustning var besvärlig och kostsam.

Lösning

En fritt flytande 8-FSP skumavskiljare användes. Hela dammytan på 500 m² rengjordes. På tre timmar sugs 7 kubikmeter ankväxt upp i förberedda behållare.

Specifikation FSP


Vid användning i slitande och i korrosiv miljö kommer naturligtvis ett kraftigare slitage och viss försämring att inträffa i vissa komponenter. Med avseende på ovanstående tillämpning kan slitage och försämring huvudsakligen inträffa i impellern, omröraren, sugplattan, axelhylsan, oljeringen, mekaniska tätningen, pumphuset, silen, motorhuset och utloppet. Beroende på arbetsförhållandena kan livslängden för dessa delar variera betydligt och kan vara kortare än garantiperioden.

I detta avseende, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi även skickar till dig per post vid begäran.