Luftning för rening av avloppsvatten

Den första kontakten mellan Tsurumi/Pumpen Lechner och den kommunala avloppsreningsstationen Hallau (ARA) i Schweiz etablerades på IFAT-mässan 2018. ARA Hallau använder R&O dränkbara luftare i sina kombinerade flotations- och sandborttagningsenheter och kunden letade efter alternativ till R&O-enheterna eftersom de inte var nöjda med produkterna. Ytterligare ett mål var att minska effektuttaget för de använda enheterna eftersom R&O-produkterna levereras med 3 kW-motorer (nominell effekt).

Entreprenad
Pumpen Lechner

Tsurumi support
Tillsammans med vår partner

Problem

De luftare som installerats av en konkurrent fungerade inte bra i applikationen, bubblornas storlek hade en negativ inverkan på processen och dessutom verkade strömförbrukningen vara lite hög.

Lösning

2025

Specifikation TRN


Vid användning i slitande och i korrosiv miljö kommer naturligtvis ett kraftigare slitage och viss försämring att inträffa i vissa komponenter. Med avseende på ovanstående tillämpning kan slitage och försämring huvudsakligen inträffa i impellern, omröraren, sugplattan, axelhylsan, oljeringen, mekaniska tätningen, pumphuset, silen, motorhuset och utloppet. Beroende på arbetsförhållandena kan livslängden för dessa delar variera betydligt och kan vara kortare än garantiperioden.

I detta avseende, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi även skickar till dig per post vid begäran.