Mer syretillskott behövs

En gammal reningsanläggning för avlopp behövde stöd för processen med oxidation och syretillskott.

Entreprenad
TISZÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK Zrt., Hungary
Verbis

Tsurumi support
Verbis och Tsurumi-teamet ger stöd med en platsbedömning av processen och en rekommendation för åtgärd/val av utrustning.

Problem

Oxidationsdiket vid en gammal reningsanläggning för avlopp behövde mer syretillskott för att öka kapaciteten.

Lösning

Efter att ha besökt anläggningen rekommenderade Verbis Kft. och experterna från Tsurumi Europe GmbH att installera 6 st Tsurumi 32TRN21.5 nedsänkbara aeratorer placerade på en speciell KPE-platta, vilket hjälper till att styra flödet mot huvudflödet i diket. Efter några veckors drift nådde de uppmätta värdena av renat avloppsvatten de krävda gränserna. Systemet fungerar utan igensättning och tyst, och strömförbrukning samt nödvändig underhåll är minimerade jämfört med de föråldrade gamla enheterna.

Specifikation TRN


Vid användning i slitande och i korrosiv miljö kommer naturligtvis ett kraftigare slitage och viss försämring att inträffa i vissa komponenter. Med avseende på ovanstående tillämpning kan slitage och försämring huvudsakligen inträffa i impellern, omröraren, sugplattan, axelhylsan, oljeringen, mekaniska tätningen, pumphuset, silen, motorhuset och utloppet. Beroende på arbetsförhållandena kan livslängden för dessa delar variera betydligt och kan vara kortare än garantiperioden.

I detta avseende, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi även skickar till dig per post vid begäran.