Plaståtervinningsanläggning

Bilder

En plaståtervinningsanläggning hade att göra med vatten som innehöll en stor andel plast som behövde behandlas och samlas in.

Entreprenad
Vedir Impex

Tsurumi support
Bedömning av situationen, pumpval och tekniskt stöd med elektrisk installation.

Problem

En stor andel plast i vattnet orsakade att många skärandepumpar slutade fungera.

Lösning

Tsurumi C-serien (problemlösaren) är en av de mest driftsäkra produkterna på marknaden. Modellen 80C21.5 visade sig hantera materialet utan några problem. Standard avloppspumpar hade svårt att hantera dessa plastmaterial eftersom de tenderar att fastna ihop och bilda stora klumpar, men detta var inte ett problem för Tsurumi-skärpumpar. Fyra pumpar installerades i samlingsbehållare som pumpade materialet till vibrationsilsar som separerade fast ämne från vatten, och fyra ytterligare pumpar installerades i behållarna efter silen för att pumpa tillbaka vattnet till återvinningsmaskinen. Alla åtta pumparna styrs via VFD och nivågivare som håller vattnet på samma nivå i alla behållare oavsett förändringar i vattenflödet. Genom att hålla vattennivån låg kan pumparna samla in mer av de lätta fasta ämnena som tenderar att flyta på ytan.

Specifikation C


Vid användning i slitande och i korrosiv miljö kommer naturligtvis ett kraftigare slitage och viss försämring att inträffa i vissa komponenter. Med avseende på ovanstående tillämpning kan slitage och försämring huvudsakligen inträffa i impellern, omröraren, sugplattan, axelhylsan, oljeringen, mekaniska tätningen, pumphuset, silen, motorhuset och utloppet. Beroende på arbetsförhållandena kan livslängden för dessa delar variera betydligt och kan vara kortare än garantiperioden.

I detta avseende, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi även skickar till dig per post vid begäran.