Slamborttagning i en fiskdamm

Bilder

10 hektar fiskdammar stod inför problemet med sjunkande vattennivåer på grund av kontinuerlig sedimentering. Kunden behövde avlägsna slammet från dammarna och samtidigt ville han öka dammarnas djup. Istället för att anlita grävmaskiner som skulle kosta mycket pengar och tid vände sig kunden till vår Tsurumi-partner i Ungern, Verbis.

Entreprenad
Verbis

Tsurumi support
Pumpval inklusive utveckling och installation av kundanpassad lösning.

Problem

Konventionell slamsugning med grävmaskiner är helt enkelt för dyrt och tidskrävande.

Lösning

Tsurumi dränkbar pump typ GPN35.5 med omrörare (upp till 1900 l/min) monterad på en kundtillverkad ponton, dammen har framgångsrikt slammats upp och till och med fördjupats genom muddringsförmågan hos GPN:s omrörare.

Specifikation GPN


Vid användning i slitande och i korrosiv miljö kommer naturligtvis ett kraftigare slitage och viss försämring att inträffa i vissa komponenter. Med avseende på ovanstående tillämpning kan slitage och försämring huvudsakligen inträffa i impellern, omröraren, sugplattan, axelhylsan, oljeringen, mekaniska tätningen, pumphuset, silen, motorhuset och utloppet. Beroende på arbetsförhållandena kan livslängden för dessa delar variera betydligt och kan vara kortare än garantiperioden.

I detta avseende, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi även skickar till dig per post vid begäran.