Dagbrott

...
Tyskland

Stenbrytning med "Big Bang"

I Tyskland blev brytningen av gråberg svår när sprängämnen kom in i bilden. I stenbrottet användes dynamit för att avlägsna gråberg från den omgivande marken. Under denna process faller det sprängbara gråberget ner i mitten av brytningsgropen som är fylld med vatten. För att kunna återvinna produkten måste grundvattnet som innehåller sand och krossat berg sänkas.

Läs mer
...
Tyskland

Omlokalisering av vatten i stenbrott

En stenbrott i Tyskland stod inför uppgiften att omlokalisera vatten, nödvändigt för sina verksamhet, från en mellanliggande sump till den slutliga utsläppspunkten. Med en ledning på ungefär 400 meter använde stenbrottet en Tsurumi KRS 65.5 booster pump, vilket erbjöd en effektiv lösning på kundens behov. Tsurumis toppmoderna design möjliggör att deras pumpar presterar utmärkt även när de inte är nedsänkta, vilket ökar deras mångsidighet och möjliggör oavbruten drift i utmanande tillämpningar.

Läs mer
...
Tyskland

David mot Goliat

I ett stenbrott i Tyskland bröt operatören basalt med hjälp av dynamit för att utvinna basalt från den omgivande marken. Denna brytningsmetod är mycket effektiv eftersom man snabbt kan skörda stora mängder basalt. Utmaningen med denna tillämpning är grundvattnet inne i utgrävningsgropen som ständigt måste avlägsnas för att materialet ska kunna samlas in. Grundvattnet innehåller dock gott om slipande ämnen som härrör från dynamitexplosionerna, inklusive skarp, krossad sten.

Läs mer