David mot Goliat

Bilder

I ett stenbrott i Tyskland bröt operatören basalt med hjälp av dynamit för att utvinna basalt från den omgivande marken. Denna brytningsmetod är mycket effektiv eftersom man snabbt kan skörda stora mängder basalt. Utmaningen med denna tillämpning är grundvattnet inne i utgrävningsgropen som ständigt måste avlägsnas för att materialet ska kunna samlas in. Grundvattnet innehåller dock gott om slipande ämnen som härrör från dynamitexplosionerna, inklusive skarp, krossad sten.

Entreprenad
Tsurumi Tyskland

Tsurumi support
Analys av installation och process. Dessutom utbildning på plats och råd om underhållsprocedurer.

Problem

Operatören använde en djupbrunnspump för att avlägsna det mycket slipande vattnet från utgrävningsgropen. Tyvärr gick pumpen sönder många gånger och stoppade processen, vilket orsakade stora kostnader utöver underhåll. Basalt är till sin natur ett av de hårdaste material som finns, vilket innebär att det sliter mycket på alla pumpar, och därför behövdes en mycket stark pump för denna process.

Lösning

Med tanke på den höga geodetiska höjden i denna applikation föreslog tsurumis ingenjörsteam en lösning med en LH675-pump för höga uppfordringshöjder. För att öka pumpens hållbarhet i den här applikationen tog ingenjörsteamet fram ritningar för en speciell sil som är längre med mindre inlopp för att uppnå rätt prestanda. På bilderna ser du det första underhållet efter 2 års drift.

Specifikation LH


Vid användning i slitande och i korrosiv miljö kommer naturligtvis ett kraftigare slitage och viss försämring att inträffa i vissa komponenter. Med avseende på ovanstående tillämpning kan slitage och försämring huvudsakligen inträffa i impellern, omröraren, sugplattan, axelhylsan, oljeringen, mekaniska tätningen, pumphuset, silen, motorhuset och utloppet. Beroende på arbetsförhållandena kan livslängden för dessa delar variera betydligt och kan vara kortare än garantiperioden.

I detta avseende, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi även skickar till dig per post vid begäran.