Injektering

Bilder

I Köln, Tyskland byggdes en ny tunnelbana nära stadens centrum. Innan konstruktionen kunde påbörjas med en tunneltågsborrmaskin, var det nödvändigt att stabilisera de omgivande byggnaderna genom att injicera en cementblandning. Denna process kallas jetgrouting. Två schakt installerades. Härifrån utfördes arbete för att stabilisera grunden för de intilliggande bostadsbyggnaderna. Beroende på schaktet borrades olika antal tvärgående hål med en djup på upp till 50 m. Därefter injicerades hålen med en cementblandning.

Entreprenad
Biergans Pumpen-Vertrieb GmbH, Duisburg

Tsurumi support
Bedömning av densitet i vätskan som behövde pumpas, samt utveckling av avvattningprocessen inklusive borttagning av slam.

Problem

Vätskan som behöver avlägsnas/ sugas upp från byggarbetsplatsen innehöll höga nivåer av slipande cement. Entreprenören använda tidigare pumpar av aluminium eller avloppspumpar vilket orsakade mycket underhåll i processen samt stopp i produktionen, dessutom uppstod lufttryck inuti rören när pumpen stoppade, det resulterade i att det blev som en luftkudde i pumpen så när pumparna sedan startade igen så kunde dom inte pumpa bort vätskan och dess sediment utan i princip bara luft.

Lösning

Tsurumi:s ingenjörsteam föreslog NKZ3-100H (11kW) för tunga applikationer. Förutom det faktum att pumpen är speciellt designad för abbrasiva applikationer, är den också utrustad med tryckavlastningsventiler på toppen. Dessa funktioner ger ytterligare skydd för den mekaniska tätningen samtidigt som de förhindrar bildning av luftfickor inuti pumpens hölje. Med dess unika egenskaper är Start / stopp drift med Tsurumi pumpar inga problem i denna typ av applikation! 2 års kontinuerlig drift utan underhåll och utan fel

Specifikation NKZ


Vid användning i slitande och i korrosiv miljö kommer naturligtvis ett kraftigare slitage och viss försämring att inträffa i vissa komponenter. Med avseende på ovanstående tillämpning kan slitage och försämring huvudsakligen inträffa i impellern, omröraren, sugplattan, axelhylsan, oljeringen, mekaniska tätningen, pumphuset, silen, motorhuset och utloppet. Beroende på arbetsförhållandena kan livslängden för dessa delar variera betydligt och kan vara kortare än garantiperioden.

I detta avseende, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi även skickar till dig per post vid begäran.