Pumpa Bentonit

Bilder

Ett ungerskt företag letade efter en lösning för att pumpa bentonit på en djup byggarbetsplats. Inledningsvis användes höghastighetspumpar, men de levererade inte önskad prestanda.

Lösningen kom slutligen med Tsurumis långsamtgående pumpar seriekopplade i en boosterinstallation: KRS2-150 är utmärkt för denna slipande applikation eftersom den arbetar med färre varvtal. Seriekopplingen ger den effekt som krävs för att utan problem pumpa den slipande vätskan över den erforderliga sträckan.

I en testinstallation kontrollerades om lösningen verkligen fungerade i praktiken. Det bentonithaltiga vattnet matades från en behållare cirka fem meter upp i boosterpumpen. Den pumpade sedan vattnet genom en 400 meter lång rörledning till separationsanläggningen. Lösningen fungerade så bra att kunden nu kommer att standardisera denna Tsurumi-tillämpning.

Entreprenad
Verbis

Tsurumi support
Tsurumi och dess lokala partner Verbis gjorde beräkningen av friktionsförlusten och utvecklade den skräddarsydda boosterlösningen.

Problem

Ett ungerskt företag letade efter en lösning för att pumpa bentonit på en djup byggarbetsplats. Inledningsvis använde man höghastighetspumpar, men de gav inte önskad prestanda.

Lösning

Lösningen kom till slut med #Tsurumi långsamtgående pumpar seriekopplade i en boosterinstallation: KRS2-150 är utmärkt för denna slipande applikation eftersom den arbetar med färre varvtal. Seriekopplingen ger den kraft som krävs för att utan problem pumpa den slipande vätskan över den erforderliga sträckan.

Specifikation KRS2


Vid användning i slitande och i korrosiv miljö kommer naturligtvis ett kraftigare slitage och viss försämring att inträffa i vissa komponenter. Med avseende på ovanstående tillämpning kan slitage och försämring huvudsakligen inträffa i impellern, omröraren, sugplattan, axelhylsan, oljeringen, mekaniska tätningen, pumphuset, silen, motorhuset och utloppet. Beroende på arbetsförhållandena kan livslängden för dessa delar variera betydligt och kan vara kortare än garantiperioden.

I detta avseende, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi även skickar till dig per post vid begäran.