Gruva

...
Finland

Höga PH-värden inom gruvdrift

I Finland produceras gips som en biprodukt från gruvdrift och används som jordförbättringsmedel och för vattenskydd. Kundens mål var att upprätthålla en torr miljö i detta område och effektivt hantera vattenborttagning på plats.

Läs mer
...
Norge

Vattengrottor i Norge

Skanska, en av världens största byggkoncerner, letade efter tillförlitliga pumpar för ett vattengrottprojekt

Läs mer
...
Serbien

Installation i schakt

Nya schakt grävdes för expansionen av den underjordiska gruvan i Serbien. Entreprenörerna som ansvarade för projektet använde dränkbara pumpar av andra märken, men hade mycket dåliga erfarenheter av att pumparna hade för kort livslängd på grund av det tunga slipande medium som pumpades.

Läs mer
...
Sverige

Process för framställning av malm

I Sverige hade ett företag problem med en av sina viktigaste produktionsprocesser: upphettning av utvunnen malm till extremt höga temperaturer, precis i närheten av dess smältpunkt. Efter denna uppvärmningsprocess genomgår malmen en kylning. Under processen måste restvatten pumpas, vilket också kan vara en utmaning. Temperaturen på restvattnet når upp till 60 grader celcius. Som en extra svårighet är vattnet också laddat med slipande malmpartiklar.

Läs mer
...
Serbien

Dagbrott

En stor öppen kolgruva använde sig tidigare av avvattningssystem från europeiska tillverkare och hade problem med att pumpa vatten under kraftiga regn och snöperioder när vattnet blev grumligt och lastat med partiklar. När vattnet blev fyllt med abrasiva material uppstod många problem.

Läs mer
...
Cypern

Surt läckage

Ett dagbrott på Cypern producerar extremt surt läckagevatten med ett pH-värde mellan 2 och 3. Pumpar från olika tillverkare klarade endast två veckor till maximalt tre månader i testdrift. Därför letade man efter en mobil dränkbar pump som skulle fungera permanent under de extrema förhållandena och vara så underhållsfri som möjligt.

Läs mer