Dagbrott

Bilder

En stor öppen kolgruva använde sig tidigare av avvattningssystem från europeiska tillverkare och hade problem med att pumpa vatten under kraftiga regn och snöperioder när vattnet blev grumligt och lastat med partiklar. När vattnet blev fyllt med abrasiva material uppstod många problem.

Entreprenad
Vedir Impex

Tsurumi support
Installation av Tsurumi-pumpar på pontoner

Problem

Vattnet på platsen förändrades under året från klart vatten till grumligt, abrasivt vatten, vilket fick de tidigare installerade pumparna att sluta fungera.

Lösning

Tsurumi GSZ- och LH-pumpar installerades på pontoner för att fungera kontinuerligt 24/7 året runt utan avbrott. Extra motorstyrka tillgänglig på Tsurumi-pumparna visar sig vara mycket värdefull i förhållanden som dessa och gör att pumparna enkelt kan hantera förorenade vätskor. GSZ Tsurumi pumpar avlägsnar lera runt de stora grävmaskinerna för att säkerställa en kontinuerlig produktion av kol utan avbrott i processen.


Specifikation GSZ


Vid användning i slitande och i korrosiv miljö kommer naturligtvis ett kraftigare slitage och viss försämring att inträffa i vissa komponenter. Med avseende på ovanstående tillämpning kan slitage och försämring huvudsakligen inträffa i impellern, omröraren, sugplattan, axelhylsan, oljeringen, mekaniska tätningen, pumphuset, silen, motorhuset och utloppet. Beroende på arbetsförhållandena kan livslängden för dessa delar variera betydligt och kan vara kortare än garantiperioden.

I detta avseende, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi även skickar till dig per post vid begäran.