Höga PH-värden inom gruvdrift

Bilder

I Finland produceras gips som en biprodukt från gruvdrift och används som jordförbättringsmedel och för vattenskydd. Kundens mål var att upprätthålla en torr miljö i detta område och effektivt hantera vattenborttagning på plats.

Entreprenad
Machinery

Tsurumi support
Analys av ph-värden på plats samt stöd vid val av produkt för den specifika tillämpningen.

Problem

Den främsta utmaningen var de extremt låga pH-nivåerna, som varierade mellan 2 och 3.

Lösning

För att möta denna specifika utmaning användes Tsurumi 80SFQ27.5 rostfri pump, känd för sin robusta motståndskraft mot de mest extrema pH-förhållandena.

Med sin dubbla mekaniska tätning som är inkapslad i oljekammaren och därmed undviker direktkontakt med det korrosiva vätskemediet, har denna pump en förlängd livslängd som överträffar livslängden hos jämförbara alternativ.

Specifikation SFQ


Vid användning i slitande och i korrosiv miljö kommer naturligtvis ett kraftigare slitage och viss försämring att inträffa i vissa komponenter. Med avseende på ovanstående tillämpning kan slitage och försämring huvudsakligen inträffa i impellern, omröraren, sugplattan, axelhylsan, oljeringen, mekaniska tätningen, pumphuset, silen, motorhuset och utloppet. Beroende på arbetsförhållandena kan livslängden för dessa delar variera betydligt och kan vara kortare än garantiperioden.

I detta avseende, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi även skickar till dig per post vid begäran.