Installation i schakt

Bilder

Nya schakt grävdes för expansionen av den underjordiska gruvan i Serbien. Entreprenörerna som ansvarade för projektet använde dränkbara pumpar av andra märken, men hade mycket dåliga erfarenheter av att pumparna hade för kort livslängd på grund av det tunga slipande medium som pumpades.

Entreprenad
N/A

Tsurumi support
Pumpval inklusive bedömning av det medium som ska pumpas.

Problem

Kunden använde produkter av låg kvalitet i en tung, nötande applikation, vilket ledde till extra kostnader på grund av driftstopp och komplicerade reparationer.

Lösning

Tsurumis kraftiga pumpar på mellan 2,2 kW och 75 kW kunde förbättra kundens process enormt. Den långa livslängden och den lättreparerade designen sparade kunden stora kostnader samtidigt som processen blev mycket snabbare och säkrare.

Specifikation KTZ

Specifikation LH


Vid användning i slitande och i korrosiv miljö kommer naturligtvis ett kraftigare slitage och viss försämring att inträffa i vissa komponenter. Med avseende på ovanstående tillämpning kan slitage och försämring huvudsakligen inträffa i impellern, omröraren, sugplattan, axelhylsan, oljeringen, mekaniska tätningen, pumphuset, silen, motorhuset och utloppet. Beroende på arbetsförhållandena kan livslängden för dessa delar variera betydligt och kan vara kortare än garantiperioden.

I detta avseende, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi även skickar till dig per post vid begäran.