Process för framställning av malm

Bilder

I Sverige hade ett företag problem med en av sina viktigaste produktionsprocesser: upphettning av utvunnen malm till extremt höga temperaturer, precis i närheten av dess smältpunkt. Efter denna uppvärmningsprocess genomgår malmen en kylning. Under processen måste restvatten pumpas, vilket också kan vara en utmaning. Temperaturen på restvattnet når upp till 60 grader celcius. Som en extra svårighet är vattnet också laddat med slipande malmpartiklar.

Entreprenad
Tsurumi Intec Pump AB

Tsurumi support
Utvärdering på plats av produkter och applikationer. Dessutom erbjöd Tsurumi utbildning på plats för pumprelaterade frågor.

Problem

Den främsta utmaningen i detta skede är att effektivt överföra restvattnet, som når temperaturer på upp till 60°C, tillsammans med rester av de slipande malmpartiklarna. Andra tillverkares pumpar klarade sig bara några dagar i processen.

Lösning

Tsurumis kraftiga KTZ615 dräneringspumpar är konstruerade för att klara nötande applikationer. Tsurumi-pumparnas långa livslängd minskade behovet av underhåll och reparationer, och därmed förbättrades hela processen när det gäller effektivitet och tillförlitlighet.

Specifikation KTZ


Vid användning i slitande och i korrosiv miljö kommer naturligtvis ett kraftigare slitage och viss försämring att inträffa i vissa komponenter. Med avseende på ovanstående tillämpning kan slitage och försämring huvudsakligen inträffa i impellern, omröraren, sugplattan, axelhylsan, oljeringen, mekaniska tätningen, pumphuset, silen, motorhuset och utloppet. Beroende på arbetsförhållandena kan livslängden för dessa delar variera betydligt och kan vara kortare än garantiperioden.

I detta avseende, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi även skickar till dig per post vid begäran.