Vattengrottor i Norge

Bilder

Skanska, en av världens största byggkoncerner, letade efter tillförlitliga pumpar för ett vattengrottprojekt

Entreprenad
Skanska

Tsurumi support
Stöd för utformning av avvattningsanläggningar, konsultationer på plats för att förbättra installationerna.

Problem

Inom projektet var pumparna installerade på avlägsna platser, och om de gick sönder skulle det bli komplicerat att komma åt pumparna för underhåll. Därför krävdes pumpar med en enastående livslängd.

Lösning

Skanska hade använt flera Tsurumi-produkter ett tag redan, så valet av en KTZ411 var enkelt. Enligt killarna på plats, pumparna bara går och går!"

Specifikation KTZ


Vid användning i slitande och i korrosiv miljö kommer naturligtvis ett kraftigare slitage och viss försämring att inträffa i vissa komponenter. Med avseende på ovanstående tillämpning kan slitage och försämring huvudsakligen inträffa i impellern, omröraren, sugplattan, axelhylsan, oljeringen, mekaniska tätningen, pumphuset, silen, motorhuset och utloppet. Beroende på arbetsförhållandena kan livslängden för dessa delar variera betydligt och kan vara kortare än garantiperioden.

I detta avseende, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi även skickar till dig per post vid begäran.