Luftare

...
Tyskland

Tsurumi hjälper djurskyddscenter

Gut Aiderbichl (https://www.gut-aiderbichl.com/en/) har arbetat för djur sedan 2001 och är en viktig institution för djurskydd i hela Europa. På våra hemgårdar i 6 europeiska länder bor nu mer än 6 000 räddade djur, som räddats från de mest skiftande situationer. För närvarande lever 35 olika djurarter på våra gårdar. Djurskötarna tar hand om dem 365 dagar om året. Gut Aiderbichl ser sig själv som en mötesplats för människor och djur.
En konstgjord sjö som fungerar som en reservoar för brandskydd, en biotop och vattningsplats för djur. Tyvärr tog sjöns design inte hänsyn till miljöaspekter för att hålla vattnet i naturlig balans, vilket orsakade problem.

Läs mer
...
Ungern

Mer syretillskott behövs

En gammal reningsanläggning för avlopp behövde stöd för processen med oxidation och syretillskott.

Läs mer
...
Schweiz

Luftning för rening av avloppsvatten

Den första kontakten mellan Tsurumi/Pumpen Lechner och den kommunala avloppsreningsstationen Hallau (ARA) i Schweiz etablerades på IFAT-mässan 2018. ARA Hallau använder R&O dränkbara luftare i sina kombinerade flotations- och sandborttagningsenheter och kunden letade efter alternativ till R&O-enheterna eftersom de inte var nöjda med produkterna. Ytterligare ett mål var att minska effektuttaget för de använda enheterna eftersom R&O-produkterna levereras med 3 kW-motorer (nominell effekt).

Läs mer
...
Tyskland

Borttagning av ankväxt

Avlägsnande av ankväxter från det lokala dricksvattenmagasinet. Vattenmagasinet används som en reservvattenlagring i händelse av brand, därför måste vattnet vara fritt från föroreningar så att högtrycksbrandsläckningspumparna inte skadas om magasinet skulle behövas i nödsituationer. Under sommaren växer det mycket ankväxter i det stående vattnet, detta hindrar utbytet av syre och förtränger djur och andra växter och för att förebygga det så suger man bort ankväxterna. Magasinet har en yta på cirka 500 m².

Läs mer