Problem med sandfång

Bilder

WWT-stationen i Freudenstadt led av problemet att de installerade pumparna från en annan tillverkare slets ut mycket snabbt i den utmanande tillämpningen med ett sandfång. På grund av den höga andelen sand i det medium som ska pumpas är vanliga avloppspumpar i grå gjutjärnskonstruktion materialmässigt för svaga för att klara nötningen.

Entreprenad
Reningsverk för avloppsvatten Freudenstadt

Tsurumi support

Problem

En sandfångspump innehåller per definition mycket sand och är därför att betrakta som en mycket nötande applikation för en pump. kunden använde vanliga avloppspumpar från en annan tillverkare som ständigt gick sönder på grund av det höga slitaget och orsakade mycket stilleståndstid och underhållskostnader. Kunden frågade Tsurumi om det kunde finnas en bättre lösning.

Lösning

Tsurumi erbjöd och installerade en KRS2-80 i sandfånget på WWT-stationen. Denna pump är särskilt utformad för tuffa tillämpningar med utmanande media. Eftersom KRS2-80 är en pump med hydraulik gjuten i högkromjärn och dessutom levereras med en omrörare som hjälper till att förena mediet när det gäller procentandelen mellan sand och vatten, är pumpen vanligtvis överdimensionerad för applikationen. Installationen av KRS2-80 resulterade i en, jämfört med de konkurrerande enheter som tidigare erbjöds, kraftigt ökad livslängd för produkterna och inga störningar i behandlingsprocessen längre på grund av onödigt underhållsarbete.

Specifikation KRS2


Vid användning i slitande och i korrosiv miljö kommer naturligtvis ett kraftigare slitage och viss försämring att inträffa i vissa komponenter. Med avseende på ovanstående tillämpning kan slitage och försämring huvudsakligen inträffa i impellern, omröraren, sugplattan, axelhylsan, oljeringen, mekaniska tätningen, pumphuset, silen, motorhuset och utloppet. Beroende på arbetsförhållandena kan livslängden för dessa delar variera betydligt och kan vara kortare än garantiperioden.

I detta avseende, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi även skickar till dig per post vid begäran.