Oväntad upptäckt

Ett vattenkraftverk byggdes i Österrike. För att driva turbinen var man tvungen att borra en tryckflödestunnel med en diameter på 7,5 meter och en total längd på ca 20 km. För tunnelkonstruktionen användes en TBM (tunnelborrmaskin) och ett stort antal pumpar behövdes för att avlägsna det formationsvatten som uppstod under borrningen.

Entreprenad
Sonnek

Tsurumi support
Tsurumis ingenjörsteam bedömde situationen på plats.

Problem

Under borrningsprocessen pumpades formationsvattnet till ett vattenreningsverk för rening, vilket fungerade bra ett tag. Men en dag upptäckte arbetarna vid vattenreningsverket en grafitfilm som flöt på formationsvattnet som kom från tunneln. Denna upptäckt stoppade hela projektet eftersom vattenreningsanläggningen inte var konstruerad för grafitseparation. Efter en del undersökningar fann ingenjörerna att grafitfilmen var ett resultat av borrningsprocessen eftersom materialet fanns inne i stenarna. Man var tvungen att hitta en lösning för att separera vatten och grafit i vattenreningsverket.

Lösning

Efter bedömning av materialet och installationen på plats föreslog Tsurumis ingenjörsteam en lösning med en Tsurumi FSP-skumavskiljare. FSP gör det möjligt att avlägsna föroreningar från vattenytan. Även om grafit liknar olja rekommenderade Tsurumi i det här fallet användning av FSP med noggrann övervakning av tätningarna. Tsurumis produkter har dock dubbla mekaniska tätningar på insidan, vilket innebär att de som standard är #stronger4longer. I den här applikationen använde kunden FSP i flera månader utan några problem eller underhåll tills grafiten var borta.

Specifikation FSP


Vid användning i slitande och i korrosiv miljö kommer naturligtvis ett kraftigare slitage och viss försämring att inträffa i vissa komponenter. Med avseende på ovanstående tillämpning kan slitage och försämring huvudsakligen inträffa i impellern, omröraren, sugplattan, axelhylsan, oljeringen, mekaniska tätningen, pumphuset, silen, motorhuset och utloppet. Beroende på arbetsförhållandena kan livslängden för dessa delar variera betydligt och kan vara kortare än garantiperioden.

I detta avseende, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi även skickar till dig per post vid begäran.