Sanering av gammal fabrik

Tsurumi kontaktades av företaget SUEZ för att hjälpa till med dekontamineringen av marken på den tidigare FORD-anläggningen i Bordeaax, där man tillverkade växellådor för lastbilar och bilar. Marken var kraftigt förorenad av olja och kolväten som blandats med vatten och sand. Dessutom fanns det begränsningar när det gällde tillgängliga rörledningar, vilket innebar att pumparna måste väljas med omsorg. Den största utmaningen var dock att varje rengöringscykel, när den väl påbörjats, måste avslutas eftersom ett funktionsfel skulle orsaka ytterligare arbete.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Entreprenad
SUEZ

Tsurumi support
Tsurumi France och en tekniker från Tsurumi Europe hjälpte till lokalt på plats med elanslutningar, utbildning och allmänna råd om installationen.

Problem

Flera hårda krav på plats.

#1 Rengöringscykler som påbörjats måste slutföras utan avbrott.

#2 Det förorenade vattnet var mycket slipande

#3 Rördragningen var begränsad, t.ex. var sköljsilen utrustad med 400 meter rördragning. Matarpumpen var tvungen att leverera ett tryck på 3 till 4 bar hela tiden.

Lösning

Tsurumi hjälpte till med att välja rätt pump för processen. För kraftigt nötande delar av projekten rekommenderades tunga dräneringspumpar som KRS eller KTZ, och för högtrycksprocessavsnitt installerades LH-enheter.

I sköljsilen, som var utrustad med 400 meter rörledning och krävde 3-4 bars tryck, installerades LH845.

LH422 användes i en sluten krets (den trycker tillbaka på sig själv med ett rör som ligger på botten av bassängen med flera ventiler öppna) för att röra om partiklarna och undvika sedimentering på botten av bassängen. KTZ- och PU-pumpar placerades i cellerna för att pumpa kontaminerat vatten till LH422- och LH845-bassängerna.


Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Specifikation KRS

Specifikation KTZ

Specifikation LH


Vid användning i slitande och i korrosiv miljö kommer naturligtvis ett kraftigare slitage och viss försämring att inträffa i vissa komponenter. Med avseende på ovanstående tillämpning kan slitage och försämring huvudsakligen inträffa i impellern, omröraren, sugplattan, axelhylsan, oljeringen, mekaniska tätningen, pumphuset, silen, motorhuset och utloppet. Beroende på arbetsförhållandena kan livslängden för dessa delar variera betydligt och kan vara kortare än garantiperioden.

I detta avseende, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi även skickar till dig per post vid begäran.