Stålåtervinning

Bilder

Aska från återvinningsprocessen lagras på ett stålåtervinningsföretags område. Återvunnet vatten används för att kyla askan. Detta dräneringsvatten måste sprutas i stora mängder på den heta askan via ett sprinklersystem. Sprinklersystemet i sig arbetar med ett systemtryck på 3 till 4 bar.

Entreprenad
N/A

Tsurumi support
Pumpval och analys av processen

Problem

Vid återvinning av stål produceras mycket het aska som ständigt måste kylas. På plats görs detta med återvunnet vatten från processen. Utmaningen i denna specifika applikation var att ett fåtal pumpar måste tillhandahålla ett högt tryck för att säkerställa konstant vattenförsörjning/kylning av den heta askan. Vilka pumpar kan tillhandahålla detta vattentryck på ett tillförlitligt, permanent, felsäkert och ekonomiskt sätt?

Lösning

LHW-serien med sitt unika dubbla pumphjul ger extra tryck i kombination med en utmärkt livslängd. Med en motor på 11 till 30 kW genererar de ett tryck på 8 till 12 bar. Detta innebär att de lägre tryck som krävs naturligtvis inte är något problem.

Specifikation LH-W


Vid användning i slitande och i korrosiv miljö kommer naturligtvis ett kraftigare slitage och viss försämring att inträffa i vissa komponenter. Med avseende på ovanstående tillämpning kan slitage och försämring huvudsakligen inträffa i impellern, omröraren, sugplattan, axelhylsan, oljeringen, mekaniska tätningen, pumphuset, silen, motorhuset och utloppet. Beroende på arbetsförhållandena kan livslängden för dessa delar variera betydligt och kan vara kortare än garantiperioden.

I detta avseende, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi även skickar till dig per post vid begäran.