Tsurumi hjälper djurskyddscenter

Gut Aiderbichl (https://www.gut-aiderbichl.com/en/) har arbetat för djur sedan 2001 och är en viktig institution för djurskydd i hela Europa. På våra hemgårdar i 6 europeiska länder bor nu mer än 6 000 räddade djur, som räddats från de mest skiftande situationer. För närvarande lever 35 olika djurarter på våra gårdar. Djurskötarna tar hand om dem 365 dagar om året. Gut Aiderbichl ser sig själv som en mötesplats för människor och djur.

En konstgjord sjö som fungerar som en reservoar för brandskydd, en biotop och vattningsplats för djur. Tyvärr tog sjöns design inte hänsyn till miljöaspekter för att hålla vattnet i naturlig balans, vilket orsakade problem.

Entreprenad

Tsurumi support

Problem

Under sommarmånaderna tenderar det stående vattnet att slamma upp till "miljökollaps" eftersom det inte finns något naturligt in- eller utflöde.

Lösning

Tillförsel av syre med hjälp av nedsänkbara luftare. Tre dränkbara luftare placerades ut, var och en med en motoreffekt på 0,75 kW, som blåser in omgivande luft i vattnet och därmed ökar syrehalten. En jämn blandning i vattnet säkerställs genom placeringen av de dränkbara luftarna i vattendraget. Under sommarmånaderna är luftarna i kontinuerlig drift, medan de är i drift efter behov under de övriga månaderna. Tre mindre luftare valdes medvetet eftersom en enda, stor luftare inte skulle kunna garantera en jämn inblandning.

Specifikation TRN


Vid användning i slitande och i korrosiv miljö kommer naturligtvis ett kraftigare slitage och viss försämring att inträffa i vissa komponenter. Med avseende på ovanstående tillämpning kan slitage och försämring huvudsakligen inträffa i impellern, omröraren, sugplattan, axelhylsan, oljeringen, mekaniska tätningen, pumphuset, silen, motorhuset och utloppet. Beroende på arbetsförhållandena kan livslängden för dessa delar variera betydligt och kan vara kortare än garantiperioden.

I detta avseende, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi även skickar till dig per post vid begäran.