Återvinning av tunnelvatten

Bilder

En tunnel i södra Tyskland med en längd på 4300 meter planeras att vara färdig och i drift 2028. Den största utmaningen för projektet var att grundvattennivån behövde sänkas för att tunnelborrmaskinen skulle kunna påbörja sitt arbete. Det borttagna vattnet behövde behandlas enligt miljökraven så att det kunde släppas ut för infiltration i naturen

Entreprenad
Biergans Pumpen-Vertrieb

Tsurumi support
Utveckling av avvattningskoncept och speciallösning för torr installation.

Problem

När grundvatten avlägsnas innehåller det naturligt en hel del slipande material, t.ex. sand och grus. Normalt skulle man ha valt centrifugalpumpar för liknande tillämpningar. De slipande ämnena skulle dock täppa till och slita på centrifugalpumparna och därför letade kunden efter en lösning med lågt underhåll. Dessutom är centrifugalpumpar ganska stora och kunden hade begränsat med utrymme för pumpar.

Lösning

KTZ32.2, flaggskeppet bland tuffa dräneringspumpar, hade valts för sin stora hållbarhet. Dessutom möjliggör Tsurumis pumpar torr installation, vilket gjorde installationen på plats mycket flexibel.

Specifikation KTZ


Vid användning i slitande och i korrosiv miljö kommer naturligtvis ett kraftigare slitage och viss försämring att inträffa i vissa komponenter. Med avseende på ovanstående tillämpning kan slitage och försämring huvudsakligen inträffa i impellern, omröraren, sugplattan, axelhylsan, oljeringen, mekaniska tätningen, pumphuset, silen, motorhuset och utloppet. Beroende på arbetsförhållandena kan livslängden för dessa delar variera betydligt och kan vara kortare än garantiperioden.

I detta avseende, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi även skickar till dig per post vid begäran.