Grand Paris Metro Avvattning av avloppsvatten

Grand Paris Express är ett av Europas dyraste pågående tunnelprojekt.

Vid den nya stationen Le Vert de Maisons krävs ett system med hög lyfthöjd för att effektivt hantera avvattningsprocessen under tunnelns byggfas.

Entreprenad
Tsurumi Frankrike

Tsurumi support
Förutom att utvärdera de bästa metoderna/modellerna erbjöd Tsurumi Europe utbildning på plats, vilket gav underhållsteamet praktiska insikter för att maximera livslängden för Tsurumis pumpar.

Problem

Få pumpar måste kunna pumpa vatten till en hög uppfordringshöjd.

Lösning

<span style="color: black;">För att möta denna efterfrågan användes tre Tsurumi LH622-enheter. </span>

<br>

Specifikation LH


Vid användning i slitande och i korrosiv miljö kommer naturligtvis ett kraftigare slitage och viss försämring att inträffa i vissa komponenter. Med avseende på ovanstående tillämpning kan slitage och försämring huvudsakligen inträffa i impellern, omröraren, sugplattan, axelhylsan, oljeringen, mekaniska tätningen, pumphuset, silen, motorhuset och utloppet. Beroende på arbetsförhållandena kan livslängden för dessa delar variera betydligt och kan vara kortare än garantiperioden.

I detta avseende, vänligen uppmärksamma våra allmänna villkor som vi även skickar till dig per post vid begäran.