Företagets ansvar

Att vara vatten- och människovänliga

Vi använder vår egen teknik för att skapa nya och positiva strömningar i samhället. Vi odlar tilltro och tillit för att ge människor rikedom i sinnet. Vi värdesätter och stödjer passion.

Samhället

Tsurumi-koncernen, som är ett tillverkningsföretag, håller fast vid företagsfilosofin att vara vatten- och människovänlig. Vi tar alltid nya utmaningar med flexibel fantasi, riklig kreativitet, försöker skapa nya vägar i samhället genom att utgå från vår ursprungliga teknik och strävar efter att odla tro och förtroende samtidigt som vi berikar människors sinnen.

Mänsklighet

Vi respekterar grundläggande mänskliga rättigheter i alla aspekter av vår affärsverksamhet. Vi tolererar inte diskriminering eller något annat beteende som kränker individens värdighet på grund av kön, ålder, födelseort, familjebakgrund, social status, nationalitet, ras, etnicitet, trosuppfattning, religion, sjukdom och funktionsnedsättning. Språk eller beteende som skulle kunna tolkas som sexuella trakasserier kommer inte heller att tolereras. Vi strävar efter att skapa en säker och trevlig arbetsmiljö, där personlighet och individualitet respekteras så att alla medarbetare fullt ut kan visa sina förmågor.

Miljö

För att skydda den globala miljön ska Tsurumi-koncernen inte bara följa alla tillämpliga miljölagar och -bestämmelser, utan också aktivt främja miljöaktiviteter, i linje med sin företagsfilosofi "Att vara vatten- och människovänlig". Genom att upprätthålla miljöpolicyn: "Realisera teknik för både människor och jord" kommer vi kontinuerligt att sträva efter att erbjuda produkter som behövs för effektiv användning av vatten - en värdefull resurs. Vi kommer också att sträva efter att minska effekterna av vår affärsverksamhet på miljön och därigenom bidra till att bevara den globala miljön

Ekonomi

Vi ska alltid upprätthålla öppna och rättvisa relationer med våra kunder, affärspartners och konkurrenter. Vi kommer också att genomföra kommersiella transaktioner med integritet, genom att följa social etik.

Nyheter