Historia

1924

Började tillverkningen av bevattningspumpar vid maskindivisionen hos Tsurumi Shokai Company.

1954

Började tillverkning av dränkbara pumpar. Erhöll Governor´s Award av Osaka Prefecture för utveckling av dränkbara pumpar.

1976

Etablerades H&E Tsurumi Pump Co. Ltd. i Hong Kong.

1978

Etablerades Tsurumi (Singapore) Pte.Ltd. in Singapore.

1979

Etablerades Tsurumi (America), Inc. in Chicago, U.S.A

1983

Tsurumi (Europe) GmbH har etablerats i Düsseldorf, Germany.

1990

Noterades på första delen av både Tokyo och Osaka:s aktiemarknad.

1994

Färdigställdes den avancerade, datorintegrerade tillverkningsanläggningen i Kyoto (nuvarande Kyoto fabriken).

1995

Öppnade kontor i Bangkok, Thailand. Erhöll ISO-9001 på Kyoto fabriken.

1997

Färdigställdes nytt 7-våningshus, huvudkontor, i Osaka.
Öppnade tillverkningsfabriken i Taiwan.

2000

Erhöll ISO-14001 på Kyoto fabriken.

2002

Öppnande av tillverkningfabrik i Shanghai, Kina.

2004

Öppnade Shanghai sälj kontor