Mångsidiga applikationer

Tsurumis kompletta sortiment av avloppspumpar är designade för transport av vatten, luftning och mer specifika applikationer som rengöring av vattenytor. Produkterna är designade för att passa avloppsanläggningar av alla storlekar. Tsurumi-utrustningen innehåller 90 år av innovation för att leverera effektiv, långvarig service för att möta dina behov.

Avloppspumpar

Tsurumi avloppspumpar levereras med ett brett utbud av olika impellrar från virvelhjul som tillåter pumpning av stora fasta partiklar, till kanalhjul som ger högsta verkningsgrad. Beroende på serie finns IE3-certifierade motorer samt ATEX-certifierade produkter tillgängliga.

Kutterpumpar

Tsurumi:s kutterpumpar är utrustade med sågformade fasta blad kombinerade med hårdmetallblad i en impellerintegrerad struktur. Denna konstruktion säkerställer att fibrösa främmande ämnen strimlas och avloppsvatten transporteras utan att ledningarna eller pumpen täpps igen.

Skärande pumpar

Tsurumi:s skärandepumpar är försedda med ett kanalhjul med flera skovelblad och en skärandemekanism. Till skillnad från kutterpumparna kommer en kvarnpump att mala och strimla fasta partiklar till små partiklar som kan överföras.

Avskummare / Ytpumpar

Tsurumi FSP nedsänkbara "skimmers" har en jetinjektor (sugmekanism) för att effektivt samla upp skum och flytande föroreningar som enkelt kan avlägsnas.

Rensgaller

Tsurumi:s rensgaller används för att ta bort partiklar i det första steget av avloppsvattenrening. Tsurumi:s rensgaller är en hållbar och effektiv lösning för primär finbehandling av avloppsvatten och finns i flera spånavstånd för olika storlekar på partiklar.

Sök pump