FSP | 400V / 3-fas / 50Hz

Flytande skimmer designade för uppsamling av orenat ytskum vid rening av avloppsvatten. Består av en dränkbar pump, jet-injektormekanism och tre justerbara flottörer.

Teknisk data

  • ø Utlopp mm: 50
  • Tryckhöjd max. m: 4,9 - 5,3
  • Kapacitet max. l/min: 180 - 255
  • Motoreffekt kW: 0,4 - 0,75
  • Faser: 3
  • Max. partikel storlek ø mm: 16 - 22
Prestanda kurva
Kurve_U.jpg Kurve_U.jpg
Specifikation

Model Colour code curve ø Utlopp mm Faser Motoreffekt kW Tryckhöjd max. m Kapacitet max. l/min Max. partikel storlek ø mm
4-FSP 1 50 3 0,4 4,9 180 16
8-FSP 2 50 3 0,75 5,3 255 22

ø Utlopp mm 50
Faser 3
Motoreffekt kW 0,4
Tryckhöjd max. m 4,9
Kapacitet max. l/min 180
Max. partikel storlek ø mm 16

ø Utlopp mm 50
Faser 3
Motoreffekt kW 0,75
Tryckhöjd max. m 5,3
Kapacitet max. l/min 255
Max. partikel storlek ø mm 22
General
ø Utlopp diameter mm 50mm
Tryckanslutning Slangkoppling
Pump
Komponenter
Pumphjul "Non-clog" pumphjul
Axeltätning Dubbel mekanisk tätning
Lager Slutet kullager
Material
Pumphjul Grått gjutjärn EN-GJL-200
Övre pumphus Grått gjutjärn EN-GJL-200
Undre pumphus Grått gjutjärn EN-GJL-200
Axeltätning Kiselkarbid i oljebad
Flottör Plast
Pumpad vätska
Temperatur 0-40°C
Typ av vätska Renat avloppsvatten
Motor
Smörjning Turbin olja (ISO VG32)
Motorskydd (inbyggd) Termiskt skydd Cirkel
Typ, poler Induktionsmotor, 2 poler, IP68
Isolering Isolering klass E
Fas / Spänning 3-phase / 400V / 50Hz / d.o.l.
Material
Pumphus Grått gjutjärn EN-GJL-150
Axel Rostfritt stål EN-X6Cr13
Kabel Gummi, NSSHÖU
Dimensioner i mm:
W1: lägsta vattennivå
  • 4-FSP
  • 8-FSP

FSP-serien är en flytande skimmer designad för uppsamling av flytande skum i avloppsvattenrening. Den består av en dränkbar pump, jet-injektormekanism och tre flottörer. Jet-injektormekanismen säkerställer en stabil sugfunktion även om vatten, luft och skum sugs samtidigt. Eftersom det är en flytande typ kan sugmynningen hålla sitt relativa läge mot vattenytan, vilket förhindrar driftfel på grund av förändringar i vattennivån. Sugmynningen kan justeras till ett djup mellan 0 till 60 mm, så att skimmern effektivt kan suga skum med minimal mängd vatten. Justering av djupet kan göras genom att vrida flottörerna åt höger eller vänster.

Fältstudie

Tyskland

Borttagning av ankväxt

Avlägsnande av ankväxter från det lokala dricksvattenmagasinet. Vattenmagasinet används som en reservvattenlagring i händelse av brand, därför måste vattnet vara fritt från föroreningar så att högtrycksbrandsläckningspumparna inte skadas om magasinet skulle behövas i nödsituationer. Under sommaren växer det mycket ankväxter i det stående vattnet, detta hindrar utbytet av syre och förtränger djur och andra växter och för att förebygga det så suger man bort ankväxterna. Magasinet har en yta på cirka 500 m².

Läs mer
Bulgarien

Avlopp på en militärbas

Novo Selo Training Area är en stor bulgarisk militär träningsanläggning som inrättades 1962, och som för närvarande används av andra Nato-länder. Området har en yta på 144 km2 (55,6 km2) och ligger 45 km från Bezmer flygbas och 70 km från hamnen i Burgas i Slivenprovinsen, Bulgarien.

Anläggningen har sina utsedda områden och sektorer för stridsvagnsskytte, kärnvapen, biologiska, kemiska försvar och underrättelseutbildning. Novo Selo-träningsområdet är mycket uppskattat av NATO-experter och trupper och har sedan 2004 blivit föredraget plats för årliga gemensamma amerikanska och bulgariska trupper.

Novo Selo-träningsområdet är en av de gemensamma amerikanska-bulgariska militära baserna som inrättades enligt 2006 års försvarssamarbetsavtal mellan Förenta staterna och Bulgarien. Den amerikanska armén inledde i slutet av 2008 en investering på 61,15 m USD i utvecklingen av nya bostäder och annan infrastruktur för den amerikanska truppen utbildning på Novo Selo Training Area.

Läs mer
Österrike

Oväntad upptäckt

Ett vattenkraftverk byggdes i Österrike. För att driva turbinen var man tvungen att borra en tryckflödestunnel med en diameter på 7,5 meter och en total längd på ca 20 km. För tunnelkonstruktionen användes en TBM (tunnelborrmaskin) och ett stort antal pumpar behövdes för att avlägsna det formationsvatten som uppstod under borrningen.

Läs mer