KRSU | 400V / 3-fas / 50Hz

Trefas dräneringspump med stor genomgångskapacitet för fasta partiklar, designad för tillfällig överpumpning under renovering av avloppsvattnet. Dess smala form och topputlopp gör att den kan monteras i ett manhål.

Teknisk data

  • ø Utlopp mm: 200
  • Tryckhöjd max. m: 26,5
  • Kapacitet max. l/min: 5700
  • Motoreffekt kW: 22,0
  • Faser: 3
  • Max. partikel storlek ø mm: 56
Prestanda kurva
Kurve_U.jpg
Specifikation

Model Colour code curve ø Utlopp mm Faser Motoreffekt kW Tryckhöjd max. m Kapacitet max. l/min Max. partikel storlek ø mm
KRSU822 200 3 22,0 26,5 5700 56

ø Utlopp mm 200
Faser 3
Motoreffekt kW 22,0
Tryckhöjd max. m 26,5
Kapacitet max. l/min 5700
Max. partikel storlek ø mm 56
General
ø Utlopp diameter mm 200mm
Tryckanslutning Slangkoppling
Pump
Komponenter
Pumphjul Vortex pumphjul
Axeltätning Dubbel mekanisk tätning
Lager Slutet kullager
Material
Pumphjul Grått gjutjärn EN-GJL-200
Pumphus Grått gjutjärn EN-GJL-200
Axeltätning Kiselkarbid i oljebad
Pumpad vätska
Typ av vätska Gråt vatten, lätt förorenat vatten, kommunalt avloppsvatten
Temperatur 0-40°C
Motor
Typ, poler Induktionsmotor, 4 poler, IP68
Isolering Isolering klass F
Fas / Spänning 3-phase / 400V / 50Hz / d.o.l.
Motorskydd (inbyggd) Termiskt skydd Cirkel
Smörjning Turbin olja (ISO VG32)
Material
Pumphus Grått gjutjärn EN-GJL-200
Axel Rostfritt stål EN-X30Cr13
Kabel Gummi, NSSHÖU
Dimensioner i mm:
W1: lägsta vattennivå
  • KRSU822
ModellAA1BB1DHW1
KRSU82254623514869775471167325

Den dränkbara trefasiga gjutjärnspumpen KRSU822 är designad och byggd speciellt för tillfällig förbipumpning vid dränering och avloppsbyggnadsarbeten. Med en maximal lyfthöjd på 26,5 m, en maximal kapacitet på 5,7 m3/min och en platsbesparande design på 546 mm i diameter, spelar denna pump en aktiv roll vid dränering i det djupt trånga utrymmet i ett manhål. Med sin semi-vortex-struktur ger denna pump en stor passage av fasta ämnen på 56 mm i diameter, vilket förhindrar igensättning av fasta ämnen. Topputloppet, sidoflödesdesignen säkerställer effektiv motorkylning även när motorn är exponerad för luft.