LH | 400V / 3-fas / 50Hz

Trefas dräneringspumpar som klarar höga tryck och stora volymer. Genomflödesdesign ger maximal motorkylningseffektivitet vilket möjliggör kontinuerlig drift vid låga vattennivåer och utökad torrkörningskapacitet.

Teknisk data

 • ø Utlopp mm: 150,100,200
 • Tryckhöjd max. m: 42,0 - 177,0
 • Kapacitet max. l/min: 2300 - 6500
 • Motoreffekt kW: 15,0 - 110,0
 • Faser: 3
 • Max. partikel storlek ø mm: 6 - 20
Prestanda kurva
Kurve_U.jpg Kurve_U.jpg
Specifikation

Model Colour code curve ø Utlopp mm Faser Motoreffekt kW Tryckhöjd max. m Kapacitet max. l/min Max. partikel storlek ø mm
LH615 150 3 15,0 52,0 2400 8,5
LH619 150 3 19,0 42,0 4370 12
LH422 100 3 22,0 66,0 2400 6
LH622 150 3 22,0 54,0 3750 12
LH430 100 3 30,0 80,0 2300 6
LH637 150 3 37,0 83,0 2820 6
LH837 200 3 37,0 51,8 5375 20
LH645 150 3 45,0 90,0 2975 6
LH845 200 3 45,0 50,8 5450 20
LH855 200 3 55,0 70,0 5725 20
LH675 150 3 75,0 132,0 2450 6
LH875 200 3 75,0 70,0 6500 20
LH690 150 3 90,0 150,0 2500 6
LH890 200 3 90,0 90,0 6000 20
LH6110 150 3 110,0 177,0 3000 6
LH8110 200 3 110,0 107,0 6500 20

ø Utlopp mm 150
Faser 3
Motoreffekt kW 15,0
Tryckhöjd max. m 52,0
Kapacitet max. l/min 2400
Max. partikel storlek ø mm 8,5

ø Utlopp mm 150
Faser 3
Motoreffekt kW 19,0
Tryckhöjd max. m 42,0
Kapacitet max. l/min 4370
Max. partikel storlek ø mm 12

ø Utlopp mm 100
Faser 3
Motoreffekt kW 22,0
Tryckhöjd max. m 66,0
Kapacitet max. l/min 2400
Max. partikel storlek ø mm 6

ø Utlopp mm 150
Faser 3
Motoreffekt kW 22,0
Tryckhöjd max. m 54,0
Kapacitet max. l/min 3750
Max. partikel storlek ø mm 12

ø Utlopp mm 100
Faser 3
Motoreffekt kW 30,0
Tryckhöjd max. m 80,0
Kapacitet max. l/min 2300
Max. partikel storlek ø mm 6

ø Utlopp mm 150
Faser 3
Motoreffekt kW 37,0
Tryckhöjd max. m 83,0
Kapacitet max. l/min 2820
Max. partikel storlek ø mm 6

ø Utlopp mm 200
Faser 3
Motoreffekt kW 37,0
Tryckhöjd max. m 51,8
Kapacitet max. l/min 5375
Max. partikel storlek ø mm 20

ø Utlopp mm 150
Faser 3
Motoreffekt kW 45,0
Tryckhöjd max. m 90,0
Kapacitet max. l/min 2975
Max. partikel storlek ø mm 6

ø Utlopp mm 200
Faser 3
Motoreffekt kW 45,0
Tryckhöjd max. m 50,8
Kapacitet max. l/min 5450
Max. partikel storlek ø mm 20

ø Utlopp mm 200
Faser 3
Motoreffekt kW 55,0
Tryckhöjd max. m 70,0
Kapacitet max. l/min 5725
Max. partikel storlek ø mm 20

ø Utlopp mm 150
Faser 3
Motoreffekt kW 75,0
Tryckhöjd max. m 132,0
Kapacitet max. l/min 2450
Max. partikel storlek ø mm 6

ø Utlopp mm 200
Faser 3
Motoreffekt kW 75,0
Tryckhöjd max. m 70,0
Kapacitet max. l/min 6500
Max. partikel storlek ø mm 20

ø Utlopp mm 150
Faser 3
Motoreffekt kW 90,0
Tryckhöjd max. m 150,0
Kapacitet max. l/min 2500
Max. partikel storlek ø mm 6

ø Utlopp mm 200
Faser 3
Motoreffekt kW 90,0
Tryckhöjd max. m 90,0
Kapacitet max. l/min 6000
Max. partikel storlek ø mm 20

ø Utlopp mm 150
Faser 3
Motoreffekt kW 110,0
Tryckhöjd max. m 177,0
Kapacitet max. l/min 3000
Max. partikel storlek ø mm 6

ø Utlopp mm 200
Faser 3
Motoreffekt kW 110,0
Tryckhöjd max. m 107,0
Kapacitet max. l/min 6500
Max. partikel storlek ø mm 20
General
ø Utlopp diameter mm 150mm, 100mm, 200mm
Tryckanslutning JIS 10K Fläns, JIS 20K Fläns
Pump
Komponenter
Pumphjul Sluten-typ pumphjul
Axeltätning Dubbel mekanisk tätning
Lager Slutet kullager
Material
Pumphjul Kromlegerat gjutjärn
Pumphus Segjärns gjutet EN-GJS-450 till 10, Grått gjutjärn EN-GJL-200
Axeltätning Kiselkarbid i oljebad
Pumpad vätska
Typ av vätska Källvatten, regnvatten, grundvatten, Sand bärande vatten
Temperatur 0-40°C
Motor
Typ, poler Induktionsmotor, 2 poler, IP68
Isolering Isolering klass B, Isolering klass F
Fas / Spänning 3-phase / 400V / 50Hz / d.o.l., 3-phase / 400V / 50Hz / s.d.
Motorskydd (inbyggd) Termiskt skydd Cirkel, Termiskt skydd Miniatyr
Smörjning Turbin olja (ISO VG32)
Material
Pumphus Grått gjutjärn EN-GJL-200
Axel Rostfritt stål EN-X30Cr13
Kabel Gummi, NSSHÖU
Dimensioner i mm:
W1: lägsta vattennivå
 • LH619
 • LH422
 • LH622
 • LH430
 • LH637
 • LH837
 • LH645
 • LH845
 • LH675
 • LH875
 • LH690
 • LH890
 • LH6110
 • LH8110
 • LH855
W1: lägsta vattennivå
 • LH615
ModellABB1DW1d
LH61571014777330185150
LH619-13521051420250150
LH422-13521051420250100
LH622-13521051420250150
LH430-13521051420250100
LH637-14481027530180150
LH837-14881027530180200
LH645-14481027530180150
LH845-14881027530180200
LH855-17161255550200200
LH675-16761255563200150
LH875-17161255563200200
LH690-17871385595200150
LH890-17871385595200200
LH6110-18871485592200150
LH8110-18871485592200200

LH-serien är en dränkbar trefas gjutjärnspump för högt tryck. Dess cylindriska och smala design passar utmärkt för installationer i smala utrymmen t.ex. i ett brunnshölje för djup brunnavvattning. Med flänsutloppet i mitten säkerställer en stabil installation även om den är fixerad av utloppsröret. Den övre utlopps- och genomströmningsdesignen ger maximal motorkylningseffektivitet, vilket möjliggör kontinuerlig drift vid låga vattennivåer och utökad torrkörningskapacitet. Pumpen har tryckavlastningsportar som förhindrar att pumptrycket appliceras på axeltätningen.(* exklusive LH33.0)

Fältstudie

Frankrike

Sanering av gammal fabrik

Tsurumi kontaktades av företaget SUEZ för att hjälpa till med dekontamineringen av marken på den tidigare FORD-anläggningen i Bordeaax, där man tillverkade växellådor för lastbilar och bilar. Marken var kraftigt förorenad av olja och kolväten som blandats med vatten och sand. Dessutom fanns det begränsningar när det gällde tillgängliga rörledningar, vilket innebar att pumparna måste väljas med omsorg. Den största utmaningen var dock att varje rengöringscykel, när den väl påbörjats, måste avslutas eftersom ett funktionsfel skulle orsaka ytterligare arbete.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Läs mer
Serbien

Installation i schakt

Nya schakt grävdes för expansionen av den underjordiska gruvan i Serbien. Entreprenörerna som ansvarade för projektet använde dränkbara pumpar av andra märken, men hade mycket dåliga erfarenheter av att pumparna hade för kort livslängd på grund av det tunga slipande medium som pumpades.

Läs mer
Frankrike

Grand Paris Metro Avvattning av avloppsvatten

Grand Paris Express är ett av Europas dyraste pågående tunnelprojekt.

Vid den nya stationen Le Vert de Maisons krävs ett system med hög lyfthöjd för att effektivt hantera avvattningsprocessen under tunnelns byggfas.

Läs mer
Chile

8 km tunnel avvattning

I ett stort kraftverksprojekt i Chile borrades 70 km tunnlar runt Anderna. Tunneldrivningen var uppdelad i huvudtunnlar och mindre försörjningstunnlar. En av de senare byggdes med en total längd på mer än 8 km i syfte att ge åtkomst till huvudtunnelområdet. Under byggandet av denna försörjningstunnel var man tvungen att avlägsna mycket vatten över en lång sträcka.

Läs mer
Tyskland

David mot Goliat

I ett stenbrott i Tyskland bröt operatören basalt med hjälp av dynamit för att utvinna basalt från den omgivande marken. Denna brytningsmetod är mycket effektiv eftersom man snabbt kan skörda stora mängder basalt. Utmaningen med denna tillämpning är grundvattnet inne i utgrävningsgropen som ständigt måste avlägsnas för att materialet ska kunna samlas in. Grundvattnet innehåller dock gott om slipande ämnen som härrör från dynamitexplosionerna, inklusive skarp, krossad sten.

Läs mer