GPN | 400V / 3-fas / 50Hz

Kraftig trefas slampump, driven av en 4-polig eller 6-polig motor. Utrustad med en omrörare av kromjärn, pumphjul och sugplatta för extra hållbarhet under tuffa driftsförhållanden. Kan pumpa större fasta partiklar vid större volymer.

Teknisk data

 • ø Utlopp mm: 100,80,200,150
 • Tryckhöjd max. m: 16,3 - 34,0
 • Kapacitet max. l/min: 1900 - 9000
 • Motoreffekt kW: 5,5 - 37,0
 • Max. partikel storlek ø mm: 30
Prestanda kurva
Kurve_U.jpg
Specifikation

Model Colour code curve ø Utlopp mm Motoreffekt kW Tryckhöjd max. m Kapacitet max. l/min Max. partikel storlek ø mm
GPN35.5 80 5,5 16,3 1900 30
GPN411 100 11,0 19,3 3250 30
GPN415 100 15,0 21,5 4110 30
GPN422 100 22,0 34,0 3700 30
GPN622 150 22,0 30,0 5000 30
GPN837 200 37,0 24,0 9000 30

ø Utlopp mm 80
Motoreffekt kW 5,5
Tryckhöjd max. m 16,3
Kapacitet max. l/min 1900
Max. partikel storlek ø mm 30

ø Utlopp mm 100
Motoreffekt kW 11,0
Tryckhöjd max. m 19,3
Kapacitet max. l/min 3250
Max. partikel storlek ø mm 30

ø Utlopp mm 100
Motoreffekt kW 15,0
Tryckhöjd max. m 21,5
Kapacitet max. l/min 4110
Max. partikel storlek ø mm 30

ø Utlopp mm 100
Motoreffekt kW 22,0
Tryckhöjd max. m 34,0
Kapacitet max. l/min 3700
Max. partikel storlek ø mm 30

ø Utlopp mm 150
Motoreffekt kW 22,0
Tryckhöjd max. m 30,0
Kapacitet max. l/min 5000
Max. partikel storlek ø mm 30

ø Utlopp mm 200
Motoreffekt kW 37,0
Tryckhöjd max. m 24,0
Kapacitet max. l/min 9000
Max. partikel storlek ø mm 30
General
ø Utlopp diameter mm 80mm, 100mm, 150mm
Tryckanslutning Gängad fläns / Slangkoppling
Pump
Komponenter
Pumphjul Öppen-typ pumphjul
Axeltätning Dubbel mekanisk tätning
Lager Slutet kullager
Material
Pumphjul Kromlegerat gjutjärn
Pumphus Grått gjutjärn EN-GJL-200
Insugsplatta Kromlegerat gjutjärn
Axeltätning Kiselkarbid i oljebad
Pumpad vätska
Typ av vätska Slam, slurry vätskor med sandig lera och / eller bentonit
Temperatur 0-40°C
Motor
Typ, poler Induktionsmotor, 4 poler, IP68, Induktionsmotor, 6 poler, IP68
Isolering Isolering klass E, Isolering klass B, Isolering klass F
Fas / Spänning 3-phase / 400V / 50Hz / d.o.l., 3-phase / 400V / 50Hz / s.d.
Motorskydd (inbyggd) Termiskt skydd Cirkel
Smörjning Turbin olja (ISO VG32)
Material
Pumphus Grått gjutjärn EN-GJL-150
Axel Krom-molybden stål (DIN 1,7220)
Kabel Gummi, NSSHÖU
Dimensioner i mm:
W1: lägsta vattennivå
 • GPN35.5
 • GPN411
 • GPN415
 • GPN622
 • GPN422
 • GPN837
ModellAA1BB1DHW1
GPN35.5487426448326390796290
GPN411617517500347450879315
GPN415617618500347451879315
GPN4227256255283355731102300
GPN6227256255283355721102300
GPN83710158508986157491606560

GPN-serien är en dränkbar trefas högeffekts- och extra kraftig slurrypump som drivs av en 4-polig eller 6-polig motor. Den är utrustad med en gjutjärnsomrörare med hög kromhalt som blandar sedimenterat material till suspension för pumpning. De övriga slitdelarna som pumphjulet och sugplattan är också gjorda av högkromgjutjärn för extra hållbarhet. Sidoutloppet, spiraldesignen möjliggör mjukare passage av de fasta ämnen som sugs upp. Motorn kyls av en vattenmantel som säkerställer effektiv motorkylning även när den arbetar med motorn exponerad för luft. Användningen av styrskenas monteringssystem förbättrar bekvämligheten i anläggningar som järnverk, fabriker för fabriksbetong och avloppsreningsverk där pumpen ska installeras med ett fast utloppsrör.

Fältstudie

Tyskland

Tillämpningar för slamväggar

Slamväggar används i olika bygg- och ingenjörstillämpningar där det är nödvändigt att skapa en djup, vattentät och strukturellt stabil barriär, till exempel vid tunnelbyggen för att stabilisera den omgivande marken och förhindra vatteninträngning under tunnelutgrävningen.

Slamväggar byggs vanligtvis genom att börja med en uppsättning guideväggar, vanligtvis 1 meter (3 ft 3 in) djupa och 0,5 meter (1 ft 8 in) tjocka. Styrväggarna byggs på markytan för att avgränsa det önskade diket och vägleda grävmaskinerna. Grävningen sker med hjälp av en speciell musselformad grävmaskin eller en hydromill dikesskärare, upphängd i en kran.

När en viss längd på diket har uppnåtts sänks en armeringskorg ner i den slamfyllda gropen och gropen fylls med betong från botten och uppåt med hjälp av tremierör. Den tyngre betongen tränger undan bentonitslammet, som pumpas ut, filtreras och lagras i tankar för användning i nästa väggsegment, eller återvinns.

Läs mer
Ungern

Slamborttagning i en fiskdamm

10 hektar fiskdammar stod inför problemet med sjunkande vattennivåer på grund av kontinuerlig sedimentering. Kunden behövde avlägsna slammet från dammarna och samtidigt ville han öka dammarnas djup. Istället för att anlita grävmaskiner som skulle kosta mycket pengar och tid vände sig kunden till vår Tsurumi-partner i Ungern, Verbis.

Läs mer